Anläggningsfonden 2019

Svenska Fotbollförbunds anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden samt utlysa ett nytt ansökningsförfarande till Hat Trick programmet. Ni hittar mer information i bilagda dokument

Nya hatrick IV 2018

Nya anläggningsfonden 2019

För mer information, kontakta Sven Lundberg 070-3342900.

Nya fotbollens spela lek och lär

Läs mer

Nya energifonden

Nu har ni som förening möjlighet att få ett kostnadsfritt besök för en energikartläggning av er anläggning
Läs mer...

Visa alla nyheter