Engergiprojektet

Rösta fram Ångermanlands bidrag till en plats på fotbollsgalan. Läs mer här

Rösta här

Fotbollstinget 18-19 oktober

Föreningar ta ert ansvar!
Fotbollstinget ser i år ut att få allt för få deltagare
Tinget är ju det forum där ni i föreningarna får möjligheten att utvärdera dagens verksamhet och forma framtidens verksamhet.
Mötet och diskussionerna skall ju utmynna att vi i ÅFF jobbar med rätt saker och att vi tar beslut som är i linje med föreningarnas önskan.
Forumet skall också ge oss i styrelsen underlag för vår planering av verksamheten
Vi är till för er och inte tvärtom

Vi förlänger anmälningstiden tom tisdag

Anmäl omgående en eller flera från er förening så ni kan göra er röst hörd!

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter