Tävlingsbestämmelser - en del i spelarutbildningen

Vårt Rep.skap tog ju i höstas beslut om att vi skulle implementera nya spelformerna fullt ut redan i år. Det har fungerat jättebra i de allra flesta fall.

Tyvärr finns det några enskilda föreningar som inte hörsammat detta utan gjort egna tolkningar på en del regler.

b.la tillbakaspel till målvakt och retreatlinjen.

Detta är inte acceptabelt utan samma regler gäller för alla!

SvFF:s Tävlingsbestämmelser säger följande:
1 kap, 3§
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att ha
vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler

Alla ledare och funktionärer runt lagen i våra serier uppmanas därför att läsa de spelregler och tävlingsbestämmelser som bifogas detta mail

Vi kommer också från förbundet att göra en del besök vid era matcher.

Tävlingsbestämmelser barn och ungdom