Idrottslyftet byter namn till Projektstöd IF 2020/2021

Riksidrottsförbundet och Svenska Fotboll förbundet har bestämt att de ska vara två inriktningar, Ungdomar att stanna kvar inom fotbollen och Utbildning av aktivitetsledare.

Gå in under fliken Projektstöd IF 2020/2021 och läs vidare