Kallelse

Kallelse till träningskväll 9 dec 2015, F 00