Kallelse

Kallelse till träning 16 dec 2016 i Ö-vik, F 00