Inbjudan/kallelse

Kallelse till träning 25 jan 2019, F 03

inbjudan till MV träning 20 jan 2019 för Flickor & Pojkar 03, 04

Inbjudan till Målvaktsträning 20 jan 2019 för Flickor & Pojkar 03, 04
i BoschRexroth hallen i Ö-vik, senaste anmälningsdag 17 jan
Anmälan görs av föreningsledare på ÅFF:s hemsida under flik
Distrikslag,Målvaktsgruppen, Kallelse, Inbjudan till målvaktsträning anmälan görs här