Föreningsdomarutbildning

Varje förening är ansvariga för att hålla domare på samtliga ungdomsmatcher, Division 1-6 pojkar och flickor. Bereonde på tillgång på domare på distriktsnivå så kan vissa serier tillsättas av Domarkommittén (DK).
Under 2015 genomför DK en nysatsning på föreningsdomare. DK har i år tagit fram en ny utbildningsplan för att höja kvalitén på utbildningen. Utbildningen är även indelad i två nivåer.
Föreningsdomare Grund vänder sig till de som ska döma 5/7-manna fotboll.
Föreningsdomare Fortsättning är för de som tänker döma 9/11-manna fotboll.

Under 2015 rekommenderar vi att så många som möjligt genomgår den nya utbildningen oavsett om man gått den tidigare. Utbildningarna kommer att genomföras i ett samarbete mellan DK och de två domarklubbar som vi har i Ångermanland, Örnsköldsviks- och Södra/Västra fotbolldomarklubb.

Distriktsdomarna som dömer seniorserierna bör användas så lite som möjligt i ungdomsserierna först och främst för att de ska räcka till för seniorfotbollen men även för att dom ska orka med matchandet.

Behöver din förening en föreningsdomarutbildning och behöver instruktör så kontakta:

Stefan Edvall 070-688 47 21 eller stefanedvall66@hotmail.com, stefan.edvall@mil.se