Föreningsdomarutbildning

Varje förening är ansvariga för att hålla domare på samtliga ungdomsmatcher, Division 1-6 pojkar och flickor. Bereonde på tillgång på domare på distriktsnivå så kan vissa serier tillsättas av Domarkommittén (DK).
Under 2015 genomförde DK en nysatsning på föreningsdomare. DK har i tagit fram en ny utbildningsplan för att höja kvalitén på utbildningen. Utbildningen är även indelad i två nivåer.
Föreningsdomare Grund vänder sig till de som ska döma 5/7-manna fotboll (FD 1).
Föreningsdomare Fortsättning är för de som tänker döma 9/11-manna fotboll (FD 2).

Distriktsdomarna som dömer seniorserierna bör användas så lite som möjligt i ungdomsserierna först och främst för att de ska räcka till för seniorfotbollen men även för att dom ska orka med matchandet.

Föreningsdomarutbildning FD 1 och FD 2 arrangeras av ÅFF och för att anmäla era deltagare till utbildning så klicka på länken nedan.

Aktuella kurser

Efter genomförd utbildning är man behörig att döma föreningsungdomsmatcher i 2 år. För att sedan få döma vidare måste man gå utbildning igen. Det är ej tillåtet att använda domare i matcher arrangerade av ÅFF som ej är utbildade enligt dessa kriterier.