Rapportering av match


ÅFF 31
· SPELARFÖRTECKNING / DOMARRAPPORT TILL ÅFF:S KANSLI

För seniorfotbollen gäller:
- att domaren senast inom två timmar rapporterar via sms till 0730-126 126.
Skriv matchnummer H B (ex 220101023 3 2).
- att domaren senast inom 24 timmar rapporterar domar rapporten till ÅFF via FOGIS.
- att domaren behåller och sparar den underskrivna domarrapporten till efter respektive series slut.
- att förseningsavgift på 200 :- tas ut av domaren.