Spelarutveckling

Ångermanlands FF har 2 st anställda spelarutvecklare sedan april 2017. Spelarutvecklarna ska fortsätta det arbete som startade 2010 med spelarutbildning.

Prioriterade områden är:
Föreningskontakt - frågor kring utbildning/spelarutbildning

SvFF:s Spelarutbildningsplan - stödja föreningarnas arbete med spelarutbildningsplanen och genomföra nivåutbildningar/tematräningar

SvFF Portalen - implementera och utbilda i portalen

Läger - ansvara för utbildningsinnehållet i Junselelägret och ev Norra/Södra samlingar

Förenings/allians träningar - stödja föreningar/instruktörer i åldrarna 14-19 utifrån spelarutbildningsplanen

Fotboll i skolan - stödja de verksamheter vi har idag plus hjälpa till vid utveckling av flera skolmiljöer

Våra spelarutvecklare är:

Roger Westin, 0660-37 60 69, 070-291 73 00,
roger.westin@ofhs.se
Peter Olsson, 070-674 47 31
krobbe66@hotmail.com