Tävlingskalender

Här under hittar ni alla uppgifter som tidigare gavs ut i pappersformat i form av vår tävlingskalender.

Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter på "föreningsuppgifterna". Dessa tas ut från Fogis och det är därför viktigt att alla föreningar ser till att uppdatera sina uppgifter på personer i föreningen samt ev. ändringar på föreningens uppgifter

Barn & Ungdomstävlingsbestämmelser 2016

Domararvode

Domarlista

Föreningsuppgifter

Föreskrifter Div 2 Damer

Föreskrifter elektronisk övergångsanmälan (PDF-dokument, 92 kB)

Matchvärd

Representationbestämmelser 2017

Tävlingsbestämmelser 2017

Futsal Tävlingsbestämmelser 2017 - 2018