Utbildningar 2018

Tränarutbildning B-ungdom
Planeras i mars-april -18
När allt är klart med datum skickas inbjudan ut till föreningar
samt behöriga tränare/ledare.