Utbildningar 2019

Målvaktstränarutbildning C-Diplom
Söndag 17 mars i Kuben, Långsele
Inbjudan
Anmäl dig direkt här

Tränarutbildning B-Ungdom, Örnsköldsvik
Utbildningen flyttas fram till efter årskiftet.
Inbjudan med nya datum kommer att skickas ut till föreningar
tränare/ledare när det är klart.