Utbildningar 2017

Tränarutbildning B-ungdom
OBS! Nya Datum
Dag 1, 2 den 11-12 november i Kuben, Långsele
Datum för Dag 3, 4 kommer att läggas ut i mitten
av oktober.
Inbjudan
Anmäl dig direkt här