Blankett för redovsning av domarnas resor i seniorserierna

Denna blankett fylls i av deltagande föreningar i våra distriktsseniorserier. Varje lag redovisar sina hemmamatcher. Det finns 11 matcher uppräknande eftersom det är det maximala antalet hemmamatcher i våra serier. Har ni färre matcher än 11 så fyll i de som varit och lämna resten tomma. På restidserästtning och reseersättning räknar ni ihop alla 3 domarnas summa och fyller i. När ni är klar så gå längst ner på sidan och klicka på "Skicka in till ÅFF". Blanketten skall skickas in senast två veckor efter säsongen sista hemmamatch.

Namn, mobilnummer samt epostadress på den som fyller i blanketten