Kommande domarutbildningar i Ångermanland

Ångermanlands FF:s domarkommitté har tagit beslut att samtliga distriktsdomare skall varje år uppvisa ett gilltigt och klanderfritt belastningsregisterutdrag för att få döma fotboll på distriktsnivå. Inget uppvisat registerutdrag = inga tillsatta matcher från ÅFF.

Detta beslut grundar sig på RF:s beslut gällande från och med 1/1 2020 att alla som jobbar inom idrotten som är över 15 år och jobbar med eller runt omkring barn under 18 år skall uppvisa belastningsregisterutdrag.

Telefon 0660-105 40
E-post aff@vnidrott.se
Besök Ångermanlandsgatan 12