Foto: Privat

FAQ domare

Här har vi samlat de vanligast frågorna som inkommer kring domare och domarskapet.

Foto: Privat

Ångermanlands FF:s domarkommitté (DK) har gemensamt tagit fram en policy vilka krav man skall uppfylla för att få döma fotboll.

  • Genomgå fortbildningskurs årligen
  • Genomföra godkänt regelprov årligen
  • Genomföra godkänt löptest årligen för den nivå man är tänkt att döma på
  • Skriva under och efterleva uppförandekod för distriktsdomare i Ångermanland
  • Uppvisa klanderfritt registerutdrag årligen

Aktuella arvoden finns samlat under domarersättningar

Första året går man en grundkurs för distriktsdomare. Kursen kostar 500 kronor vilket inkluderar två dagar teori samt praktikmatcher. Du som "grundkursare" får dessutom förutom kursmaterial erhålla en domarpipa, ett set med linjeflaggor samt en praktisk ficka med gult och rött kort.

När går nästa kurs av stapeln? Under kommande utbildningar finns samtliga planerade utbildningar med möjlighet att anmäla sig. Vanligtvis är grundkurserna förlagda på våren någonstans mellan februari-april. Om inga utbildningar finns ute så kan ni alltid klicka på "jag vill bli domare" och skicka in era uppgifter så återkopplar vi till dig.

Föreningarna ansvarar själva för föreningdomarutbildningar. Det finns två olika varianter.

  1. 3-3, 5-5 och 7-7. Föreningen utbildar egna föreningsinstruktörer som i sin tur utbildar sina domare på denna nivå. Föreningsinstruktörer utbildas av ÅFF:s klubbinstruktörer.
  2. 9-9. Dessa utbildningar arrangeras av föreningen som anlitar en av ÅFF:s klubbinstruktörer.

Ta kontakt med domaransvarig eller annan person i din förening eller närliggande förening om du ej tillhör någon förening och anmäl ditt intresse att utbilda dig till föreningsdomare.

  • Domarutbildning barnfotboll 3-3, 5-5 & 7-7 (9-12 år)
  • Domarutbildning ungdomsfotboll 9-9 (12-16 år)
  • Steg 1(Grundkurs distriktdomare) 11-11 (minst 15 år)

Utbildningen skall genomföras årligen för att vara behörig domare.

(Enl. ÅFF:s tävlingsbestämmelser ska alla matcher inom Ångermanland dömas av behörig domare)