Domarutbildning 9-9 domare

Ungdomsdomare: Dömer 9 mot 9

Utbildning för ungdomsdomare kan genomföras på något av nedanstående alternativ:

  1.  Individuellt i föreningen med ett gemensamt avslutningspass digitalt
  2.  Vid minst 7 deltagare kan kursinstruktör från Örnsköldsviks fotbolldomarklubb nyttjas. I detta fall i och med att instruktör är med under utbildningen så sker inget avslutningspass digitalt.

Vill man ha hjälp med instruktör så vänder man sig till Mats Mähler Skicka in uppgifter på när, var och hur många som kommer gå utbildningen samt kontaktuppgifter till ansvarig från föreningen.


Varje domare behöver registrera sitt konto enligt nedan.
Utbildningen är självstudier digitalt med ett avslutningspass gemensamt digitalt (avslutningspass utgår om man hat instruktör på plats under utbildningen).
Läs noga igenom instruktionen hur man registrerar ett konto och vad allt betyder i kursen.

INSTRUKTION FÖR ATT REGISTRERA KONTO TILL UTBILDNING

Kostnad för ungdomsdomarutbildningen är 400:- per person och faktureras till RF-SISU. Om ni som förening inte redovisar tillräckligt/all er utbildningsverksamhet kommer RF-SISU att fakturera er förening kostnaderna alternativt mellanskillnaden den totala kostnaden och redovisade lärgrupper.

Kontakta gärna er föreningsstödjare eller en idrottskonsulent hos RF-SISU för mer information om arbetet med lärgrupper. Kontakta oss - Västernorrland (rfsisu.se)

Vid frågor och funderingar kring domarutbildning, kontakta utbildningsansvarig.