Domarutbildning barn och ungdomsdomare

Domarutbildningar för föreningsdomare är indelade i 2 olika typer av utbildningar:

  • Barndomare: Dömer 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7
  • Ungdomsdomare: Dömer 9 mot 9

Alla domare genomgår årligen en domarutbildning för sin nivå. Från och med 2021 är utbildningarna digitaliserade.

Barndomare: Dömer 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7

En förening som har domare som ska utbilda sig som barndomare genomför utbildningen internt i föreningen. Förslagsvis  som lärgrupp via RF-SISU. Dela gärna upp utbildningen på 3-4 tillfällen och ha grupper om 5-7 deltagare för att skapa bästa inlärningsmöjligheter för domarna. Några goda råd nedan.

Som instruktör har du en instruktörshandledning här:

Registrera ditt eget konto i god tid och gå gärna igenom utbildningen själv innan du håller i utbildningen. Varje förening får registrera 2 st. instruktörer kostnadsfritt. När du ska skriva vilken förening du tillhör så skriver du ”FÖRENINGENS NAMN OCH INSTRUKTÖR”.

För att starta utbildningen med domarna så behövs:

  • samtliga deltagare behöver ha registrerat sitt egna konto för inloggning.
  • samtliga deltagare behöver en egen mobilenhet (mobiltelefon, surfplatta eller dator) med internetuppkoppling.

Hjälp gärna era barndomare att registrera kontot, eller be att de förbereder detta hemma tillsammans med sina föräldrar för att spara tid när ni startar utbildningen tillsammans. För att genomföra utbildning tillsammans så är det klokt att använda en internetuppkopplad dator kopplad till projektor så att instruktören samtidigt kan visa kursen. Glöm dock inte att varje deltagare måste gå igenom kursen på sin egen enhet också för att bli registrerad och godkänd som domare.

INSTRUKTION FÖR ATT REGISTRERA KONTO TILL UTBILDNING

Kostnad för barndomarutbildningen är 150:- per person och faktureras till RF-SISU som kan ta kostnaden om föreningen samverkar med sin utbildningsverksamhet. Om ni som förening inte redovisar tillräckligt/all er utbildningsverksamhet kommer RF-SISU att fakturera er förening kostnaderna alternativt mellanskillnaden den totala kostnaden och redovisade lärgrupper. Kontakta er RF-SISU konsulent inför starten som stöttar hur redovisningen sker. Kontakta oss - Västernorrland (rfsisu.se)

Ungdomsdomare: Dömer 9 mot 9

En förening som har domare som ska utbilda sig som ungdomsdomare genomför utbildningen individuellt. Några goda råd nedan.

Varje domare behöver registrera sitt konto enligt nedan.
Utbildningen är självstudier digitalt med ett avslutningspass gemensamt digitalt.
Läs noga igenom instruktionen hur man registrerar ett konto och vad allt betyder i kursen.

INSTRUKTION FÖR ATT REGISTRERA KONTO TILL UTBILDNING

Kostnad för ungdomsdomarutbildningen är 300:- per person och faktureras till RF-SISU. Om ni som förening inte redovisar tillräckligt/all er utbildningsverksamhet kommer RF-SISU att fakturera er förening kostnaderna alternativt mellanskillnaden den totala kostnaden och redovisade lärgrupper.

För att en förening ska kunna ta använda denna utbildning med lärgrupper via RF-SISU så krävs en registrerard instruktör och då meddelar ni Mats Mähler så får ni en instruktör och dess uppgifter för att kunna registrera lärgruppen hos RF-SISU.

Kontakta gärna er föreningsstödjare eller en idrottskonsulent hos RF-SISU för mer information om arbetet med lärgrupper. Kontakta oss - Västernorrland (rfsisu.se)

Vid frågor och funderingar kring domarutbildning, kontakta Mikael Karlström