Domarutbildning 3-3, 5-5 & 7-7 domare

Barndomare: Dömer 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7

En förening som har domare som ska utbilda sig som barndomare genomför utbildningen internt i föreningen. Vid grupp om minst 15 deltagare finns möjlighet att få instruktör från ÅFF. För att få instruktör, skicka uppgift om när, var och hur många deltagre samt kontaktuppgift på ansvarig hos förening till Mats Mähler


Några goda råd nedan.

Som instruktör har du en instruktörshandledning här:

Registrera ditt eget konto i god tid och gå gärna igenom utbildningen själv innan du håller i utbildningen. Varje förening får registrera 2 st. instruktörer kostnadsfritt. När du ska skriva vilken förening du tillhör så skriver du ”FÖRENINGENS NAMN OCH INSTRUKTÖR”.

För att starta utbildningen med domarna så behövs:

  • samtliga deltagare behöver ha registrerat sitt egna konto för inloggning.
  • samtliga deltagare behöver en egen mobilenhet (mobiltelefon, surfplatta eller dator) med internetuppkoppling.

Hjälp gärna era barndomare att registrera kontot, eller be att de förbereder detta hemma tillsammans med sina föräldrar för att spara tid när ni startar utbildningen tillsammans. För att genomföra utbildning tillsammans så är det klokt att använda en internetuppkopplad dator kopplad till projektor så att instruktören samtidigt kan visa kursen. Glöm dock inte att varje deltagare måste gå igenom kursen på sin egen enhet också för att bli registrerad och godkänd som domare.

INSTRUKTION FÖR ATT REGISTRERA KONTO TILL UTBILDNING

Kostnad för barndomarutbildningen är 200:- per person och faktureras till RF-SISU som kan ta kostnaden om föreningen samverkar med sin utbildningsverksamhet. Om ni som förening inte redovisar tillräckligt/all er utbildningsverksamhet kommer RF-SISU att fakturera er förening kostnaderna alternativt mellanskillnaden den totala kostnaden och redovisade lärgrupper. Kontakta er RF-SISU konsulent inför starten som stöttar hur redovisningen sker. Kontakta oss - Västernorrland (rfsisu.se)


Kontakta gärna er föreningsstödjare eller en idrottskonsulent hos RF-SISU för mer information om arbetet med lärgrupper. Kontakta oss - Västernorrland (rfsisu.se)

Vid frågor och funderingar kring domarutbildning, kontakta utbildningsansvarig.