Stiftelsen Gunnar Nordahls stipendiefond

Stipendium ur Gunnar Nordahls minnesfond delas sedan 1996 ut till person eller förening som genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt har främjat ungdomsfotbollen i Sverige.

Kriterier

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige.
Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Bidrag till fonden kan lämnas genom inbetalning på bankgiro 5976-5115 eller plusgiro 31478-1.

Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, telefon
070-594 73 76.

Mottagare genom åren

Not: Inget pris delades ut 1998 och 2011.

Stiftelsen för Gunnar Nordahls Minnesfond har tilldelat Kronängs IF 2017 års stipendium. Kronängs IF prisas för att man på ett utmärkt sätt arbetar med inkludering i sin ordinarie fotbollsverksamhet där värdegrundsfrågor tillåts stå i fokus.
Föreningens eget arbete och samarbete med andra organisationer i Borås stad visar på ett konkret sätt upp idrottens kraft och potential som viktig samhällsaktör.

– Kronängs IF har genom en imponerande verksamhet visat på den samhällsnytta som genereras av ideella krafters arbete med barn och ungdomar. Verksamheten bär upp Gunnar Nordahls ideal på ett utomordentligt sätt som gör Kronängs IF till en värdig mottagare av årets stipendium på 20 000 kr, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

– Vi är väldigt stolta och glada för den här utmärkelsen. Vi får också ett kvitto på att vår vision och den väg vi medvetet har valt i vårt arbete uppskattas och gör skillnad, säger Kronängs ordförande Christina Lindén.

Fotboll är Kronängs IF:s huvudverksamhet och av föreningens totalt ca 400 medlemmar är cirka 200 involverade i herr-/pojkverksamheten och cirka 130 på dam-/flicksidan. Föreningen har under de senaste åren haft en konstant tillväxt.

Kronängs IF var den första fotbollsföreningen som signerade Borås stads överenskommelse mellan civilsamhället och det offentliga. Under 2017 har man i samarbete med bl.a. det kommunala bostadsbolaget startat ett antal fotbollsskolor i några av stadens socialt utsatta områden.

Sedan drygt tio år arrangerar man Sommarfotbollsskolan där Borås stad är involverad och skolan leds med hjälp av tolv stycken kommunalt anställda feriearbetare, som innan de startar arbetet hos Kronängs IF får 20-timmars utbildning av föreningen och även praktik inom ungdomsverksamheten med barn upp till 12 år.
De ungdomar som deltar i fotbollsskolan bjuds sedan in att delta i föreningens ordinarie verksamhet.

Kronängs IF bedriver också andra samarbetsprojekt tillsammans med fritidsförvaltningen och Svenska Kyrkans fritidsverksamhet i frågor om värdegrund och krishantering. Tillsammans med kyrkan planerar man nu att under 2018 börja arrangera konfirmationsläger med fotboll.

Verksamheten i Kronängs IF är tydligt kopplad till SvFF:s riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll och i föreningens egen policy är utbildning och inkludering två av flera nyckelord.
Kronängs IF ordnar inga speciella grupper för inkludering och integration, utan alla som deltar slussas in i ordinarie verksamhet där alla är välkomna och varje individ respekteras som en av andra oavsett ursprung.

I föreningens vision har man myntat begreppet "Kronäng Full Potential" (KFP) och där sammanfattas föreningens ambitioner som "att nyttja fotbollens dragningskraft för att locka, styra, uppfostra och utveckla de många positiva mänskliga värdena i samband med utbildning, träning och att prestera i konkurrens."

Kronängs IF:s arbete har uppmärksammats tidigare. Förra året tilldelades man utmärkelsen "årets integrationsfrämjande förening" av Borås stad och fick också stipendiemedel ur Stig Segerfeldts minnesfond "Rent spel" av Västergötlands FF för arbetet med inkludering av ensamkommande barn och ungdomar.

Stiftelsen för Gunnar Nordahls Minnesfond har utsett Smålandsföreningen Habo IF till mottagare av Gunnar Nordahl-stipendiet för år 2016, detta tack vare dess gedigna arbete med fotbollsturneringen Habo Cup.

– Habo IF har på ett imponerande sätt visat att det med engagerade och målinriktade ledare går att skapa, och år efter år utveckla, en barn- och ungdomsverksamhet, som är ett föredöme för fotbollsklubbar i Sverige. Föreningen är därför väl förtjänt av att utses till årets Nordahlstipendiat, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

– Vi är stolta och hedrade över att motta stipendiet ur Gunnar Nordahls Minnesfond och ser det som ett bevis på att vi jobbar i rätt riktning, säger Lars Nordgren, ansvarig för Habo Cup i föreningen.

Föreningen startade år 2012 fotbollsturneringen Habo Cup, som riktar sig till pojkar och flickor i åldern 10-12 år. Efter fem år har turneringen lyckats öka antalet deltagande lag från 22 (2012) till 113 (2016). Detta har skett genom ett outtröttligt arbete från föreningens medlemmar, från styrelse till gräsrot.

Med arrangemanget har föreningen därutöver åstadkommit ett mycket gott samarbete mellan förening, kommun och det lokala näringslivet. Habo Cup har blivit ett naturligt inslag efter midsommarhelgen i många gästande lags verksamhet, oavsett deras utvecklingsnivå. Många matcher och glädje är turneringens ledord!

2015 års stipendium har tilldelats Romfartuna GIF United och deras verksamhet som bedrivs under mottot "Vi är väldigt olika men alla har lika roligt". Stipendiet, på 25.000 kr, delas ut i samband med Fotbollsgalan i Globen i Stockholm den 9 november.

- Det är glädjande att få ge stipendiet till en fantastisk verksamhet som Romfartuna GIF Uniteds, säger Krister Malmsten, ordförande i stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond, och fortsätter:
- Det här är helt i linje med stiftelsens anda och något vi känner att Gunnar Nordahl själv hade uppskattat oerhört. Romfartunas ansökan stack ut i konkurrens med flera andra bra projekt i år. Deras verksamhet sammanfaller dessutom mycket väl med de utvecklingsprojekt som pekas ut som prioriterade i fotbollens strategidokument.

United är sektionen inom Romfartuna GIF som bedriver fotboll för spelare med funktionshinder på Hökåsens IP i norra Västerås.
Sektionen startades 1991 av tre spelare från herrlaget som arbetade inom omsorgsverksamheten. Desamma var även med om att hjälpa Grunden BoIS i deras uppstartsfas.
2015 har United 34 spelare, killar och tjejer i åldrarna 14-44 år samt elva ledare. Man har tre lag i Svealands-serien och man arrangerar fyra seriesammandrag per år. Träningar hålls två gånger i veckan under utomhussäsongen samt en gång per vecka under vinter-vår.
Sedan fem år tillbaka håller Romfartuna även fotbollsskola för särskoleelever, integrerat i föreningens ordinarie Landslagets Fotbollsskola. Det var ur fotbollsskolans verksamhet som United Junior skapades, ett lag med spelare som inte vill något hellre än att spela matcher mot andra lag.

Målsättningen är att tillhandahålla en meningsfull sysselsättning och motionsform för spelare med intellektuell funktionsnedsättning, mottot är "Vi är alla väldigt olika men har lika roligt tillsammans".

- Det är självfallet oerhört roligt att vår verksamhet blir uppmärksammad så här, säger Eva Sörengård från Romfartuna GIF. Utöver glädjen och stoltheten är stipendiesumman i sig välkommen också.
- Våra spelare har svårt att jobba ihop pengar själva. Många bor i gruppboenden, har en liten pension och tufft ekonomiskt. Sedan när vi ska ut i seriespel måste vi resa, i princip i hela Mellansverige, och då är det buss varje gång. Spelarna har inte körkort och vi ledare har inte tillräckligt med bilar, berättar Eva.

2014 års stipendium har tilldelats FK Karlskrona, som förutom en gedigen helhet i sitt ungdomsarbete även aktivt och framgångsrikt arbetar med integration och mångfald.
Stipendiet delas ut i samband med Fotbollsgalan i Globen den 10 november.

– FK Karlskorna visar på utmärkta exempel som andra föreningar kan lära sig av. Både projektet "Vi tar bollen", som aktiverar och skapar bättre förutsättningar för funktionshindrade, där man arbetar tillsammans med flera aktörer i Blekinge, och det internationella utbytet med litauiska och ryska ungdomar är värda att uppmärksamma, säger Krister Malmsten, ordförande i stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond.

FK Karlskrona bildades när föreningarna Karlskrona AIF och Lyckeby GoIF gick samman, efter beslut 2012. Fotbollsutvecklingen i Karlskrona hade stagnerat under en tioårsperiod, men har nu tagit ny fart tack vare sammansmältningen av de två föreningarna och deras respektive kulturer och arbetssätt.
En uttalad målsättning inför samgåendet var att alla - ledare, spelare, ungdomar, barn och föräldrar - skulle känna att det blev något nytt med inriktning mot framtiden.

– Det är en utmaning att slå ihop två konkurrerande klubbar och samarbeta under ett klubbmärke. Det betyder väldigt mycket för oss att bli uppmärksammade på det här sättet och är tecken på att vårt arbete under de här två åren gett avtryck, säger Anders Johansson, som tillsammans med Thomas Nilsson och Björn Linge är en av tre ordföranden i FK Karlskrona, som tillämpar ett rullande ordförandeskap i föreningen.

FK Karlskrona har Blekinges största ungdomsverksamhet med fler än 800 aktiva ungdomar och medlemsutvecklingen är positiv. 120 ledare och tränare gör det möjligt för dessa ungdomar att få en aktiv fritid flera dagar i veckan året runt.
I föreningens vision står det: "ge ungdomarna i Karlskrona goda förutsättningar till en aktiv fritid, med bollspel, kamratskap och glädje och erbjuda bra möjligheter för fotbollsutveckling för såväl bredd som mot elit".

– Vi har varit tydliga i vårt värdegrundsarbete och det är också något som vi slipar på efterhand. Vi är också tydliga med hur vi vill ta hand om våra ungdomar, att kunna erbjuda verksamhet för de som bara vill ha roligt och de som vill träna mycket. Vi ser ingen motsättning i att kombinera bredd och spets, säger Anders Johansson.

I "Vi tar bollen" arbetar FK Karlskrona tillsammans med Blekinge FF och ett antal föreningar i distriktet för att skapa bättre förutsättningar för funktionshindrade att spela fotboll. Inom ramen för projektet nådde man under 2013 målsättningen med sammandragningar i samtliga kommuner i Blekinge och genomförde ett lyckat finalspel på Lyckåvallen.

För två år sedan inledde FK Karlskrona ett ungdomsutbyte genom att med antal av föreningens ungdomar resa till Litauen och Ryssland (Kaliningrad). En veckas sommarläger blev det med fokus på lekens betydelse för integration och vänskap. Utbytet följdes upp under vintern då ungdomar från Litauen och Ryssland kom till Karlskrona för att delta i Lyckå cup och sedan efterföljande sommar då ungdomarna från Karlskrona åter besökte vännerna i Litauen. Ungdomarna har mellan de fysiska mötena även hållit kontakt via sociala medier.

Från FK Karlskornas sida är man mycket nöjda med utfallet av det internationella utbytet. Integrationen och de gränsöverskridande aktiviteterna kom naturligt och ungdomarnas förståelse för varandras kulturer har ökat.
– Vi har verkligen sett och förstått att det betyder för ungdomar att träffas i tidig ålder, säger Anders Johansson.

2013 års stipendium har tilldelats IFK Tumba FK för arbetet med kampanjen "Rött kort mot rasism" som bland annat manifesteras genom fotbollsturneringen Tumbakicken. Stipendiet delas ut i samband med Fotbollsgalan i Globen den 11 november.

- Det här är ett föredömligt arbete för att motverka rasism som är helt i linje med UEFA:s resolution "European Football United Against Racism", säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

- Väldigt roligt och ännu ett fint erkännande för det arbete vi bedriver. Som förening ser vi socialt engagemang som en framgångsfaktor. Vi ska fostra fotbollsspelare som ska fungera i många sociala sammanhang – i föreningen, laget, skolan och i samhället. Då finns det inte plats för rasism, säger IFK Tumba FK:s ordförande Johan Goike.

IFK Tumba FK har 13 ungdomslag och totalt 500 aktiva spelare. Föreningen har tagit beslutet att visa sitt sociala engagemang genom ett aktivt arbete mot rasism.

2009 arrangerade man för första gången ungdomsturneringen Tumbakicken, en turnering som vuxit till att omfatta 80 lag 2013. Mottot för Tumbakicken är "Ge rasismen rött kort" och arrangemanget genomförs med samverkansstöd från Botkyrka kommun, sponsorer och grannföreningar. I år fick samtliga deltagare en medalj utformad som ett smycke med budskapet "ge rasismen rött kort".

IFK Tumba FK:s samhällsengagemang har tidigare även prisats med Mångkulturellt centrums KP Arnoldsonpris samt Stockholms Idrottsförbunds och Svenska Sportjournalistförbundets Fair Play-pris.

2012 års stipendium har tilldelats IF Elfsborg för arbetet med projektet Camp Elfsborg och värdegrundsmodellen Elfsborgskultur.

– Ett utomordentligt projekt, som visar den ömsesidiga nyttan med samarbete mellan elit och bredd, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

– En väldigt glädjande nyhet och vi är oerhört glada för erkännandet. Ett erkännande för det långsiktiga arbete kring samhällsansvar som bedrivits av många goda krafter i vår förening. Jag är jättestolt, säger IF Elfsborgs ordförande Bosse Johansson.

IF Elfsborg är en av landets mest framgångsrika föreningar. Seniorfotbollen känner de allra flesta till, men man är mycket framgångsrika även på ungdomssidan.
I ungdomssektionen finns i dagsläget ungefär 250 aktiva spelare och Elfsborg har en stabil grund för sportslig utveckling och spelarutbildning.
Elfsborg bedriver social verksamhet i två projekt som är direkt kopplade till ungdomsfotbollen, Camp Elfsborg och Elfsborgskulturen.

Camp Elfsborg

Camp Elfsborg är ett långsiktigt projekt där IF Elfsborg arbetar för att bli en starkare partner till övriga fotbollsföreningar i regionen. I projektet samarbetar man med Västergötlands FF och SISU Idrottsutbildarna.

Målet är att entusiasmera och utveckla barn- och ungdomsidrotten, att få fler barn och ungdomar att börja spela fotboll och dessutom få dem att hålla på lite längre.

Företrädare för IF Elfsborg delar med sig av sin kompetens och sina erfarenheter och bidrar därmed till att utveckla ledare och spelare i de föreningar som kommer i kontakt med projektet. Från Elfsborgs sida pekar man ut områdena fotbollskunskap, styrketräning, kostrådgivning, värdegrundsfrågor (se Elfsborgkultur nedan), säkerhetsfrågor, marknadsföring och ekonomi.

Arbetet sker dels via besök ute i föreningarna, dels det omvända; föreningar inbjuds att besöka IF Elfsborg för att följa träningar eller delta i seminarier.

För närvarande är 15 föreningar involverade i Camp Elfsborg.

Elfsborgskultur

I syfte att använda IF Elfsborgs starka varumärke för att nå ut till barn och ungdomar i värdegrundsfrågor har projektet Elfsborgskultur initierats. Det man framför allt fokuserar på i projektet är att visa att IF Elfsborg...

tar avstånd från våld, mobbning, rasism, droger och dopning.betraktar alla Elfsborgare som en del av "en större familj", det vill säga att alla bidrar efter förmåga och att alla måste arbeta tillsammans för att lyckas.har "attityd – ansvar – respekt" som ledord för hur man ska förhålla sig till varandra och sina motståndare.

Denna IF Elfsborgs värdegrund ska spridas i och kring hela föreningen och påverka barn och ungdomar i relation med fotboll. Man arbetar utifrån tre huvudområden för att nå en helhet i och kring föreningen: ungdom, skola, supporter.

Målet är att sprida värdegrunden i så många sammanhang som möjligt, vilket ska leda till att skapa samhörighet och stolthet i föreningen och att främja dialog och demokratiarbete med idrott i relation till samhället.

– Vimmerby IF bedriver ett omfattande och genomtänkt ungdomsarbete. De har också visat ett konkret engagemang när det gäller integration av ungdomar med invandrarbakgrund och funktionshindrade i sin verksamhet, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

– En härlig nyhet! Det är en stor ära och en bekräftelse på att vi är på rätt väg i föreningen. Vi försöker arbeta brett och tycker att de sociala frågorna är viktiga, säger Vimmerby IF:s ordförande Magnus Budo Ericsson.

Vimmerby IF beskriver sig själva som en breddförening, där man vill stimulera ungdomar att träna och idrotta så mycket de vill och har motivation till. I föreningen finns ett 70-tal ideellt arbetande ungdomsledare, som med sitt arbete bidrar till att Vimmerby IF kan vara med och ta ett stort socialt ansvar för ungdomarna på orten.

Insatser för ungdomar med invandrarbakgrund

Vimmerby IF har för tredje året bedrivit ett projekt för flickor i åldern 8-13 år med invandrarbakgrund. Ett projekt som kommit till med hjälp av medel från Idrottslyftet. Verksamheten bedrivs inomhus under perioden höst-vinter-vår och till projektet har man rekryterat ledare, som även de har invandrarbakgrund, något som varit en framgångsfaktor i projektet.

Vimmerby IF har de senaste 7-8 åren, på initiativ av ordföranden Magnus Budo Ericsson, regelbundet slussat in asylsökande ungdomar i sin verksamhet. Många av föreningens ungdomslag har en stor andel barn med utomnordisk härkomst.

Fotboll för alla

November 2009 startade Vimmerby IF träning för funktionshindrade ungdomar i åldern 15-30 år. Ungdomarna får tillfälle att aktivera sig fysiskt, men också delta i ett nytt socialt sammanhang där de entusiasmerande ledarna har fått deltagarna att göra stora framsteg.
Antalet utövare ökar för varje månad i detta projekt, som till viss del även det har finansierats via Idrottslyftet.

Bullerby Cup

Vimmerby IF:s stora ungdomsturnering Bullerby Cup är ett känt begrepp inom fotbollsrörelsen, framför allt i södra Sverige. Turneringen har arrangerats sedan 1977 och samlade i år mer än 3 000 deltagare från 192 föreningar. Knappt 500 av Vimmerby IF:s drygt 1 200 medlemmar arbetar som funktionärer under Bullerby Cup.

Mer än bara bredd

Vimmerby IF är, som nämnts ovan, i första hand en breddförening, men ur föreningens verksamhet kommer också regelbundet spelare som kvalificerar sig för distriktslag och ungdomslandslag. Den mest omskrivna Vimmerby-fostrade spelaren är Kosovare Asllani, som numera återfinns i damlandslaget och under året också har prövat vingarna i den amerikanska proffsligan.
Föreningens herrlag var i år nykomlingar i division 2 östra Götaland där man placerade sig på sjätte plats och med god marginal klarade nytt kontrakt.
Vimmerby IF är dessutom svenska mästare i Futsal 2010 på herrsidan och var därmed också Sveriges representant i årets upplaga av Uefa Futsal Cup.

Anläggningar

Vimmerby IF har länge arbetat för att få till en konstgräsplan och fick förra hösten gehör för sina önskemål hos kommunen. Kommunen bygger planen och Vimmerby IF arrenderar.
Föreningen har också slutit ett avtal med kommunen om att överta driften av hela idrottsanläggningen, som också inkluderar ett flertal 11-manna, 7-manna och 5-mannaplaner.
Sammantaget betyder detta att Vimmerby IF skapar bättre förutsättningar att framöver kunna bibehålla och förhoppningsvis utöka sin redan omfattande verksamhet.

Föreningen tilldelas stipendiet för sitt framgångsrika arbete med ungdomsfotboll för både flickor och pojkar, en satsning som genomsyrar föreningen som helhet och skapat en ökad lokal förankring på orten.

- IF Lödde har en föredömlig verksamhetsidé, som de också lyckats omsätta i praktiken på ett utmärkt sätt, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

Initiativet till den satsning som nu belönas togs sommaren 2002. Då beslöt styrelsen i IF Lödde att föreningens kraft och resurser framöver skulle läggas på att utveckla den egna ungdomsverksamheten och att nivån på föreningens seniorlag hädanefter fick styras av kvalitén i ungdomsarbetet.
Tidigare hade man i IF Löddes seniorlag många spelare som inte var fostrade i den egna föreningen och inte heller hade någon anknytning till bygden. Med liten förankring var det få av Löddeköpinges invånare som följde laget från läktarplats. Glappet mellan ungdoms- och seniorverksamheten var stort.

Under de år som gått sedan man beslöt sig för att lägga om inriktningen har IF Lödde vuxit till att vara en av Skånes tio största föreningar på ungdomssidan. Antalet spelare har fördubblats och från att inte ha haft någon flickverksamhet överhuvudtaget har man nu mer än 150 aktiva tjejer och även ett seniorlag i division 5. Och det är naturligtvis samma principer som gäller här, laget byggs av egna produkter.
Även resultatmässigt har arbetet burit frukt. På pojksidan kvalar juniorlaget till juniorallsvenskan och 16-åringarna kvalspelar till pojkallsvenskan.

Vid sidan av den ordinarie verksamheten bedriver IF Lödde en rad arrangemang. Några bedrivs för att locka in fler ungdomar i föreningen, andra för att ge de som redan är medlemmar fler tillfällen till matchning och kontakt med ungdomar från andra föreningar:

 • Sommarfotboll
  En vecka med sommarfotboll för sommarlovslediga barn i åldern 7-13 år.
 • Lilla VM/EM/Champions League
  En turnering under två sommarveckor för samma åldersgrupper mellan nations- eller klubblag. (beroende på om det är ett VM-, EM- eller "bara" Champions League-år)
  Föreningen köper in och lottar ut matchtröjor så att det bildas 14 lag om 10 spelare. Tjejer och killar blandas i lagen.
 • Sommarkul
  Barnens första kontakt med föreningen, en endagsaktivitet för de allra yngsta, 4-6 år. Föreningen ordnar fotbollslekar och bjuder på hamburgare och läsk. Ifjol deltog 79 barn i Sommarkul.
 • Tjejkickoffen
  En turnering för tjejlag i åldern 10-12 år, som spelas veckan före seriestarten på föreningens egenhändigt anlagda och finansierade konstgräsplan. Ett endagsarrangemang för 24 lag.
 • Knattespelen
  Matchspel för pojkar och flickor i åldern 7-8 år, som på fem år vuxit från att omfatta 22 lag från 8 föreningar till årets 124 lag från 33 föreningar. Traditionellt seriespel på distriktsnivå arrangeras först från nio års ålder och Knattespelen, som arrangeras i perioden april till oktober, är man i IF Lödde mycket stolta över.
 • Halloween Cup
  Turnering för 14-årslag i månadsskiftet oktober-november som arrangeras på konstgräsplanen.

Utöver detta har IF Lödde haft ambitionen att knyta sin verksamhet närmare skolan. Under 2009 har man inlett samarbete med två av skolorna i Kävlinge kommun och från och med september och ett år framåt har man med finansiering från Idrottslyftet projektanställt en person som, dels bedriver lektionsverksamhet i skolorna, dels ska arbeta med att hitta en lösning på hur samarbetet med skolan kan finansieras mera långsiktigt.

- Vi är stolta, klubben har jobbat målmedvetet i tio år. Vi är inte riktigt framme än, men det här är ytterligare en push för oss att fullfölja hela vägen. Vi hoppas och tror att vi med vår satsning bidrar till utvecklingen av svensk fotboll och att fler kan ta efter vårt sätt att arbeta, säger Roger Gustafsson, som är huvudansvarig för Fotbollsakademin i IFK Göteborg.

- IFK Göteborg är värdiga mottagare och deras ungdomsverksamhet uppfyller mer än väl de krav som kan ställas på mottagaren av Gunnar Nordahl-stipendiet, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

Fotbollsakademin är samlingsnamnet på all utbildningsverksamhet inom IFK Göteborg under A-truppen. Den omfattar all ungdomsverksamhet från sexåringar upp till U-truppen (Tipselit) för spelare i 17-19-årsåldern. Även utåtriktade utbildningar för ungdomstränare och ungdomsspelare utanför den egna föreningen ryms inom begreppet Fotbollsakademin.

För tio år sedan startade IFK Göteborg träningsanläggningen Änglagården i Kvibergsområdet i Göteborg där pojkar i 6-8-årsådern började träna efter ett speciellt utbildningsprogram kallat Fotbollens hemligheter där den egna inlärningsmodellen KAFFE-metoden (Koncentration - Avspänning - Föreställning - Förstärkning - Eget tempo) står i centrum.
Grundtanken är att ungdomarna ska få många timmars bra och planerad träning i en trygg och stimulerande miljö med många individuella utmaningar.
Enligt samma mönster startade IFK Göteborgs verksamhet för flickor i egen regi 2007 och den verksamheten byggs ut efterhand som spelarna blir äldre och yngre årskullar fyller på.

På hösten 2007 startade IFK Göteborg Änglagårdskolan på Kviberg för flickor och pojkar i årskurserna 4-8. Där går 50 av IFK:s ungdomar tillsammans med 180 andra spelare från olika föreningar i Göteborgsregionen, som under veckorna får möjlighet till tre extra träningstillfällen under skoltid.

Spelarna i U-truppen tränar på Kamratgården varje kväll. De flesta av dom studerar på klubbens fotbollsgymnasium på Katrinelundsgymnasiet, vilket innebär tre extra morgonträningar varje vecka. I utvecklingssyfte får spelarna i U-truppen möjlighet till internationellt matchande och de för tillfället bästa tränar också med A-truppen emellanåt.
- Vi ser redan nu resultat av den satsning vi startade för tio år sedan, men utåt kommer det nog inte att vara lika tydligt förrän om ett par-tre år, säger Roger Gustafsson.

När man i IFK Göteborg utvecklat verksamheten inom Fotbollsakademin har man hämtat influenser från bland annat Brasilien, det forna Jugoslavien och Ajax. Men den svenska modellen, som i sin tur har brittiska influenser ligger som grund.
- På lång sikt är målsättningen att 50 procent av spelarna i A-truppen ska komma från akademin, förklarar Roger.

IFK Göteborg är även utvalt, tillsammans med IF Brommapojkarna och Helsingborgs IF, av SEF och SvFF att i 3 år verka som utvecklingscentra i svensk fotboll. Projektet, som är en del av det stora Elitprojektet, ska leda till att fotbollen utbildar och utvecklar unga spelare ytterligare för att i framtiden stärka våra elitlag i den internationella konkurrensen. Med Utvecklingscentra avses den verksamhet som elitföreningarna genomför för spelare i åldern 8-19 år.

- Vi känner oss oerhört hedrade. Vi försöker kombinera bredd- och elitfotboll för både killar och tjejer och det tycker vi att vi gör ganska bra. Det är verkligen roligt att det uppmärksammas på det här sättet, säger Qvidings ordförande Joacim Nordh.

- Qvidings fotbollsverksamhet är ett utomordentligt exempel på hur man på ett berömvärt balanserat sätt kombinerar seniorfotboll med en planerad och framgångsrik barn- och ungdomsverksamhet. Och det är särskilt imponerande att man på så relativt kort tid lyckats nå sådana resultat, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

Qviding FIF bildades 1987 genom en sammanslagning av kvartersklubbarna BK Qviding och Fräntorps IF. Tjugo år har passerat och föreningen är idag en av Göteborgs största föreningar med förankring i stadsdelarna Kålltorp, Fräntorp, Härlanda, Björkekärr, Bagaregården och Örgryte.
En stor lokalt förankrad ungdomsförening var något som saknades i Göteborgs östra stadsdelar när Qviding FIF bildades. Målsättningen var att fylla detta tomrum och det har man verkligen lyckats med.

Föreningen är idag en av landets största sett till antalet aktiva. Var je år deltar cirka 1.200 ungdomar i åldern 6-19 år regelbundet i föreningens 85 olika lag. I föreningen är också cirka 200 föräldrar och ledare engagerade.
Qviding FIF har idag lag i alla åldersgrupper på både flick- och pojksidan. Antalet aktiva flickor ökar kraftigt och är nu nästan lika stort som antalet pojkar.
Alla lag i föreningen deltar på lika villkor i sina respektive serier och i Qviding har man också valt att prioritera deltagande i cuper där både flick- och pojklag kan delta.

Föreningens grundidé handlar om demokrati och delaktighet. Verksamheten styrs av en gemensamt beslutad policy som antas under den "riksdag" som anordnas en gång om året. All verksamhet utgår från att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla att delta oavsett kön, bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

Alla ungdomar och ledare rekryteras genom de fotbollsskolor som klubben varje år arrangerar för de barn som finns i upptagningsområdet. Spelarna i junior- och A-lag ansvarar för träningen i de fotbollsskolor som arrangeras under sommarloven. Under hösten arrangeras skolor för de allra yngsta som börjar i klubben.

Kring varje åldersgrupp och lag skapas ett team av föräldrar som ansvarar för verksamheten. Dessa olika team samlas sedan i tre grupper - en för 5-manna-, en för 7-manna- och en för 11-mannaspel. På så vis förs traditionen vidare från tidigare åldersgrupper till nya.
Qviding samarbetar också med den lokala grundskolan. Samarbetet har bedrivits med elever för årskurserna 1-9, både som schemalagd aktivitet och utanför skoltid.

- Genom sina mångåriga och omfattande insatser personifierar Roger Hallqvist det ideella ledarskapet inom barn- och ungdomsfotbollen, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

Roger Hallqvist är 56 år och har arbetat i Valbo FF sedan 1981. Han började som ledare i ett av flicklagen och tog 1990 över ansvaret för föreningens fotbollsskola. Allt sedan dess har han varit den drivande kraften i det framgångsrika arbetet med skolan - alltifrån visionärt idéskapande till utdelning av tröjor och vattenflaskor.

I Valbo finns tre grundskolor och samtliga elever från klass 0 till 3, i somras 180 elever, är med i fotbollsskolan. Rena klasslag spelar mot varandra varje onsdag. Varje höst har man stor avslutning med parad genom Valbo till Åbyvallen ledd av Valbo Musikkår och ofta har spelare från Gefle IF agerat prisutdelare, senast Danel Westlin.
Fotbollsskolan genomförs även vintertid med ett upplägg liknande det under sommarhalvåret.

Utöver arbetet med fotbollsskolan genomför Roger Hallqvist varje år ett evenemang tillsammans med IK Huge till förmån för Malin Anderssons Minnesfond och Barncancerfonden. Malin Andersson spelade fotboll i Huge innan hon drabbades av cancer.
Under de 16 år han lett det arbetet har man lyckats samla in mer än 500.000 kronor, som använts till aktiviteter för barn med cancer.
Roger brinner för Valbo FF och sin hemort där han också är med i nätverket för ett bättre Valbo.

2001 hade Derby fem fungerande fotbollslag inom ungdomssektionen. En önskan växte fram om en större ungdomssatsning. De båda linköpingsklubbarna Derby och BK Wolfram gick ihop till en förening, och på bara några år har verksamheten vuxit till att omfatta drygt 20 ungdomslag med 350 spelande barn och ungdomar med 50 tränare/ledare.

Föreningen satsar mycket på utbildning av både spelare och ledare, och utbildningen sker kontinuerligt under säsongen. Föreningen har tagit över skötseln av Grenardjärvallen i Linköping och anlagt två nya fotbollsplaner för de yngsta barnen (en för 5-manna och en för 7-manna-fotboll). Med den starka tillväxten räknar man med att klubben inom en treårsperiod kommer att omfatta mellan 500 och 600 spelande barn och ungdomar.
Inom ungdomssektionen har man även en stor satsning i kampen mot våld och droger ("Barnen - vårt gemensamma ansvar"). Satsningen är ett samarbete med Riksidrottsförbundet. Målgruppen är barn och ungdomar 6 - 15 år, och arbetet går ut på att påverka barn och ungdomars attityder och värderingar på ett positivt sätt, för att skapa social trygghet och gemenskap.

Lidköpings IF har sedan föreningen bildades 1968, varje år tagit hand om de yngsta (5-7) år på ett organiserat sätt. Detta genom "Lekis", som varje år lockar ca 50-60 barn att träffas 1 gång per vecka under vår och höst.

1987 startade föreningen "Metall-Cupen", som är en utomhus cup för P11, där 16 lag från stora delar av Västergötland deltar. Föreningen har sedan 1996 drivit verksamheten "Klassfotboll", som vänder sig till alla ungdomar i åldrarna 8 - 13 år i Lidköpings Kommun. Med arrangemanget har man åstadkommit ett samarbete mellan elever, klasser och skolor i Lidköpings kommun, förbättra relationerna och öka friskvårds tänkandet bland gemene man. Alla kan vara med. Detta skapar en gemenskap och en kamratskap som motverkar mobbing, rasism, droger och våld.

Ovanstående koncept har uppmärksammats av många föreningar runt om i Sverige, som startat upp egna verksamheter efter Lidköpings modell.
Lidköpings IF har i dag 33 lag, varav 27 av dessa är för barn och ungdomar i åldrarna 8-14 år, i serie eller poolspel.

Åkersberga BK har under sin 30-åriga existens vuxit kraftigt och är idag en av Storstockholms största ungdomsföreningar. Klubben har 945 pojkar och flickor i träning och allt som allt 1.250 medlemmar.

Ungdomsfotbollen och dess villkor står i fokus för föreningens verksamhetsinriktning. Föreningen har tydligt formulerade mål för spelarna och ledarna i alla ålderskategorier där fair play och den sociala dimensionen av verksamheten lyfts fram förutom det rent fotbollsrelaterade. Allt finns föredömligt samlat i föreningens utbildnings- och utvecklingsplan med namnet "Framtidens fotbollslirare" som finns i två versioner - en för pojk- och en för flicklagen. Genom detta arbete har ÅBK också lyckats få ungdomarna, inte minst flickorna, att i högre utsträckning än tidigare fortsätta spela fotboll högre upp i åldrarna.

För klubbar i storstadsområdena är anläggningstillgången ofta ett problem. Åkersberga BK bestämde sig för att anlägga en egen gräsplan för ungdomslagen, något som finansierades med bred uppslutning från kommunen, dess invånare och företagare genom försäljning av "grästuvorna".

Samma koncept användes vid anläggningen av den nya klubbstugan 2003 där föreningen sålde "plankor". Ett omfattande ideellt arbete har också lagts ner för att skapa den egna anläggningen som på sitt sätt är unik i stockholmsområdet.

Årets Nordahl-stipendium tilldelas Karl-Åke Olsson, Vittsjö GIK.

- Det ideella ledarskapet är av avgörande betydelse för verksamheten inom idrottsrörelsen. Och särskilt viktigt är detta för ungdomsverksamheten. I syfte att sätta fokus på det ideella ledarskapet har Nordahlstiftelsen i år, för första gången sedan stipendiet instiftades, beslutat att utmärkelsen skall tilldelas en enskild person som representant för fotbollens ungdomsledarkår säger Krister Malmsten, stiftelsens ordförande.

Karl-Åke Olsson, har under drygt tjugo år ägnat i det närmaste all ledig tid åt flick- och damfotbollen i Vittsjö GIK.

- Det är personer som Karl-Åke Olsson som bär upp hela fotbollsrörelsen och genom sin gärning representerar han den ovärderliga kraft som på lokal nivå möjliggör för alla barn och ungdomar att kunna vara med i fotbollsverksamheten, säger Malmsten.

Klubben, som har en mycket stor ungdomsverksamhet, har varit framgångsrik med avseende på såväl bredd- som toppverksamheten. Närmare 600 ungdomar, jämnt fördelade mellan könen, deltar i verksamheten i 29 lag och nära 200 ungdomar deltog den gångna säsongen i adidas fotbollsskola i föreningens regi. Därtill samarbetar föreningen med två av Timrå kommuns högstadieskolor där eleverna får chansen att träna fotboll på skoltid. Spelare från IFK Timrå har även vid flera tillfällen nominerats till de svenska ungdomslandslagen.

Med en så omfattande ungdomsverksamhet följer även ett stort ansvar. IFK Timrå, som bildades 1978, har etablerat en föreningspolicy som är vägledande i föreningens breda sociala verksamhet. Här ingår allt från studiecirklar i etik och moral, arbete mot mobbing och rasism, alkohol- och drogförebyggande verksamhet till barnens trafiksäkerhet till och från verksamheten.

Konkreta projekt som IFK Timrå bedriver exemplifierar denna ambitiösa policy:

 • IFK arbetar med att uppnå miljödiplomering.
 • IFK har "Rökfritt" på sina matchdräkter och är idag en nästan helt tobaksfri förening.
 • IFK har aktivt tagit sig an integrationsfrågan genom att införliva flyktingar i föreningslivet.
 • IFK anordnar ungdomscuper där man till den största, Mittnorden Cup med 5.000 deltagare, även bjuder in lag från tredje världen. Föreningen står då för dessa lags kostnader och i samarbete med hjälporganisationer ges ungdomarna i dessa lag också utrustning som kläder och skor.

Klubben har som målsättning att erbjuda ungdomar, såväl pojkar som flickor, god fotbollsfostran och fint kamratskap i en miljö där det ska finnas plats för alla.

Husqvarna FF har en växande ungdomsverksamhet. Närmare 400 ungdomar har deltagit i föreningens verksamhet under säsongen, uppdelade i 16 pojklag och fyra flicklag.

Klubben bedriver en egen fotbollsskola där i år 175 flickor och pojkar i åldrarna 6-8 år deltagit. Dessutom har Husqvarna FF medverkat i adidas fotbollsskola, där 123 ungdomar deltog under tre sommarlovsdagar.

Husqvarna FF samarbetar med Jönköpings Kommun i flera angelägna ungdomsprojekt, och ser även verksamheten utanför planen som viktig. Ett bra exempel på detta är ett "läxläsningsprojekt". En av åldersgrupperna bedriver gemensam läxläsning i klubblokalen i anslutning till en träning en-två gånger i veckan. Ledare från klubben finns med som hjälp och stöd. Husqvarna FF har som mål att fler åldersgrupper ska börja med denna verksamhet.

 • 1999 - Ingelstads IK
 • 1997 - Gamla Upsala SK
 • 1996 - Moheds SK