Matchvärd

Policy för Match- Domarvärd för Ångermanlands Fotbollförbund. Svenska Fotbollförbundet (SvFF) uppmanar till ”Nolltolerans” mot våld/hot och ordningsstörningar på och kring fotbollsplaner i Sverige. Majoriteten av fotbollsmatcherna i Ångermanland spelas efter fotbollens grundläggande värderingar dvs. glädje, gemenskap och en härlig atmosfär på idrottsplatsen. Däremot händer det ibland saker i samband med våra fotbollsmatcher som vi i fotbollsfamiljen tycker är fullständigt oacceptabla.

Tävlingskommittén har därför beslutat att varje klubb/lag skall ha utsedda matchvärdar, vars uppgift är att verka för ett gott klimat för alla på och omkring fotbollsplanen. På arenor där flera matcher spelas samtidigt är det lämpligt att varje lag utser erforderligt antal matchvärdar som tar hand om arrangemanget för det egna laget. Se till att det finns tillräckligt antal matchvärdar i laget/klubben för att täcka upp sjukdomar och annan frånvaro.

 1. Matchvärden skall senast 30 min innan match ha välkomnat domaren och tillsammans med domaren gått igenom policyn för Matchvärd.
 2. Vid ungdomsfotboll om det vid matchens ordinarie starttid inte finns någon matchvärd så skall matchens startas. Domaren skall efter matchen spelats anmäla laget till Ångermanlands fotbollförbund som vid upprepade förseelser kan besluta om sanktionsavgift om 500 kr.
 3. För seniorserier om det vid matchens ordinarie starttid inte finns någon matchvärd så skall matchens startas. Domaren skall efter att matchen spelats anmäla arrangerande förening till Ångermanlands fotbollförbund som beslutar om sanktionsavgift om 500 kr.
  Match- domarvärdens uppgifter:

  • vara väl förtrogen med klubbens/lagets policy rutiner och utrymmen
  • hälsa domaren välkommen och se till att allt material finns för domaruppgiften
  • finnas tillgänglig för motståndarlagen och domaren för att svara på frågor
  • hänvisa publiken till annan del av planen än där lagens avbytarbänk är belägen. Åskådare skall stå minst 2-3 meter från linjen. Ingen bakom målen.
  • vara ett domarstöd i halvlek och efter match genom att ge domaren uppmärksamhet och vara samtalspartner
  • under match bevaka att ingen i publiken uppträder störande för ledare, spelare och domare.
  • uppstår problem som inte matchvärden kan lösa, kontaktas ansvarig ledare i egna laget. Ansvaret att lösa problem delas lika mellan lagens ledare.

Matchvärden är en av klubbens/lagets representanter för matchen. Det är därför viktigt att matchvärden uppträder korrekt och värdigt. Vi strävar efter att uppnå ett vårdat språk på planen och att inga hot eller förolämpningar förekommer mellan aktörerna på planen. Detta gäller givetvis även för matchvärden. När det gäller relationen till unga människor, tänk på det gamla ordstävet: ”Barn gör inte som vuxna säger, utan som vuxna gör”
Matchvärden skall bära ”matchvärdsväst” för att synas och lätt kunna bli igenkänd.


”Fotboll för alla i en trygg och utvecklande miljö”