Barn och ungdomsarvoden

Ångermanlands fotbollförbund har under de senaste åren sett en klar minskning av antalet domare på distriktsnivå och gjorde därmed några besök hos föreningar under 2020. Flera föreningar signalerade att det är svårt att få domare att ta steget från att vara domare i 7 mot 7 till att döma 9 mot 9 och då ännu svårare att få domare att ta steget upp till Steg 1 och börja döma 11 mot 11.

Det första steget vi bestämde oss för då var att ta fram arvoden för både två- och tredomarsystem redan i 7 mot 7 och 9 mot 9. Detta är något vi tror ska skapa en större trygghet när man får döma tillsammans med andra domare redan på tidig nivå 

 

Det är naturligtvis kostnadsdrivande att använda sig av två- och tredomarsystem jämförelse med ensamdomare. Det vi ser på distriktet nu är att man behöver låna in domare från andra kringliggande distrikt för att kunna spela alla matcher. Samma sak ser vi redan inom många föreningar, man har svårt att få domare till sina egna matcher i föreningen vilket gör att man måste låna domare från andra föreningar. Detta är också mycket kostnadsdrivande och fullständigt ohållbart på längre sikt. Inom några år siktar vi på att Ångermanlands fotbollförbund ska vara självförsörjande på domare och nya domare hela tiden ska fyllas på underifrån. Detta är naturligtvis bara en del av en långsiktig plan och ytterligare delar kommer att presenteras längre fram.

 

Nu har överenskommelse träffats mellan ÅFFs Domarkommitté och Ångermanlands representant för Svenska fotbolldomareförbundet ang nya arvoden.

 

Nya arvoden finns att läsa på Domararvode

För frågor gällande dessa arvoden kontaktas domarkommitténs ordförande