Foto: Privat

Domarbristen - alla är förlorare

Domarbristen i distriktet värre än någonsin: "Vill det sig riktigt illa måste vi låna från Stockholm".

I en artikel på Allehanda.se berättar Daniel Östlund, coach för Div. 4 domarna om det prikära läget med stor domarbrist och konsekvenserna det för med sig.

Länk till artikeln