Link

Domare registerutdrag

Med hänvisning till artikeln i Expressen så beskriver domarkommittén nedan hur vi arbetar med denna fråga bland Ångermanlands fotbollsdomare.

Länk till artikel i Expressen

Riksidrottsförbundet införde 2020-01-01 att alla som arbetar med barn och unga eller har regelbunden kontakt med dem ska uppvisa registerutdrag för sin uppdragsgivare.

I och med detta infördes 2020-01-01 att samtliga distriktsdomare i Ångermanland ska uppvisa registerutdrag från belastningsregistret varje år.
Detta registerutdrag visar om en person blivit dömd för grova brott; mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt rån, människorov samt alla former av sexualbrott.

Detta registerutdrag ska uppvisas i original för någon i Ångermanlands fotbollförbunds huvudstyrelse alternativt någon av tjänstemännen på kansliet. Detta ska ske inför varje säsong.

Alla Ångermanlands distriktsdomare har ett blankt registerutdrag och alla som dömer matcher, oavsett senior eller ungdom har uppvisat registerutdrag.


Skulle en domare vara lagförd för annat än ovan nämnda görs lämplighetsprövning som domare av Domarkommittén från fall till fall.

Gällande föreningsdomarna så hanteras dessa av respektive förening som är uppdragsgivare och uppvisar därmed inte registerutdrag till Ångermanlands fotbollförbund.

Samtliga distriktsdomare har även en uppförandekod att följa som de i samband med utbildning får skriva under att de skall följa i rollen som domare.

Uppförandekod

För frågor:

Matthias Modig
Ordförande Domarkommittén ÅFF
070 – 252 73 79