Dags att anmäla sig till SvFFs serier SM F17, P16, P17 och P19

Ångermanlands Fotbollförbund inbjuder distriktets föreningar att anmäla lag

Följande gäller för spelar representation

SM F17 gäller att endast spelare som under innevarande kalenderår fyllt högst 17 år får delta. Spelare ska vara registrerade i den deltagande föreningen.

Överåriga spelare, maximalt tre överåriga spelare (födda tidigast 2004, dvs. under innevarande kalenderår fylla högst 18 år) får delta per match och förening. Av dessa får maximalt två spelare delta som utespelare. Överåriga spelare ska vara registrerade i den deltagande föreningen.

P16 gäller som huvudregel att endast spelare som under kalenderåret 2022 fyller högst 16 år är behörig att delta.

Undantag för lag tillhörande Norrlandsdistrikten, grupp 7 och 8 I dessa seriegrupper och efterkommande B-slutspel får maximalt fyra överåriga spelare (födda tidigast år 2005) per match delta. Av dessa får maximalt tre spelare delta som utespelare. Spelarna ska vara registrerade i den förening de representerar.

En förening som deltar i seriegrupp 7 eller 8, har rätt att, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna obegränsat antal spelare som uppfyller behörighetskrav enligt 4 kap. 1 § ovan. Lånad spelare har endast rätt att delta i den lånande föreningens lag i seriegrupp 7–8, Norrland. I det fall spelaren är registrerad i förening som deltar i annan seriegrupp i tävlingen har spelaren även rätt att representera den utlånande föreningen.

P17 gäller som huvudregel att endast spelare som under kalenderåret 2022 fyller högst 17 år är behörig att delta.

Dock får maximalt fyra överåriga spelare (födda tidigast år 2004) per match delta. Av dessa får maximalt tre spelare delta som utespelare. Spelarna ska vara registrerade i berörd förening. 

P19 gäller som huvudregel att endast spelare som under kalenderåret 2022 fyller högst 19 år är behörig att delta.

Dock får maximalt fyra överåriga spelare (födda tidigast år 2002) per match delta. Av dessa får maximalt tre spelare delta som utespelare. Spelarna ska vara registrerade i berörd förening.

Särskilda representationsbestämmelser

En förening som deltar i P19- eller P17 div. 1 Region 6, har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna obegränsat antal spelare som uppfyller behörighetskrav enligt 4 kap. 1 §. Lånad spelare har endast rätt att delta i den lånande föreningens lag i div. 1, region 6.

Ett lag som använt sig av lån kan inte kvalificera sig till P19 Superettan eller delta i kval till P17 Allsvenskan. Godkännandet ska bifogas spelarförteckningen innan match för att spelaren ska vara behörig att delta. Spelare får inte utlånas till förening som deltar i seriegrupp i P19- eller P17-serierna där den utlånande föreningen deltar.

Lån av spelare ska föregås av ett skriftligt godkännande av spelare, lånande förening och utlånande förening. Vårdnadshavares skriftliga godkännande krävs i det fall spelaren är underårig. Kopia på det skriftliga godkännandet ska även skickas till administrerande SDF och föreningens SDF. Godkännandet ska bifogas spelarförteckningen innan match för att spelaren ska vara behörig att delta.

Anmälan görs senast 17 november 2021 till roger.westin@vnidrott.se

I anmälan vill vi ha föreningens namn, vilken serie (SM F17, P16, 17 och/eller P19) plus namn på kontaktperson och dennes kontaktuppgifter.

Välkommen med anmälan!

Med vänlig hälsning
Ångermanlands FotbollförbundTävlingskommittén
Sven-Erik Forsgren/