Förlängda Covid-19 restriktioner

Regeringen meddelade för en stund sedan att de beslutat att fortsatt uppmana kommuner och regioner att hålla verksamhet som inte är nödvändig, och som inte regleras av begränsningsförordningen, stängd. Uppmaningen bedöms behöva gälla åtminstone t.o.m. den 18 april.

Beträffande SvFF:s coronariktlinjer är den enda justering som beslutet föranleder att ”slutdatumet” för den aktuella uppmaningen justeras i enlighet med beslutet, dvs. ”till och med den 18 april”. Den tidigare uppmaningen löper ut i dag.

SvFF kommer att föra in den ovan nämnda justeringen i coronariktlinjerna och publicera en uppdaterad version på vår webbplats.

Riktlinjer med anledning av Covid-19 uppdaterade 31 mars