Fotbollsutvecklare i förening

De senaste åren har fotbollsrörelsen upplevt stora förändringar i synen på träning och tävling. Fotbollen har förstått vikten av att följa med i samhällsutvecklingen och anpassa sig till hur människors liv ser ut idag –samtidigt som vi ska behålla de delar som gjort idrotten så populär. Nu kan ni utveckla era ledare genom att utse en mentor som har rollen att coacha och utveckla de andra ledarna i föreningen.

Idag lanserar vi(ÅFF och RF-SISU Västernorrland) fotbolls- och föreningsutvecklingsstödet Fotbollsutvecklare i förening,

Svensk fotboll ska genom sin verksamhetsidé verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition och möjliggöra såväl för tävling så som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt.

Det finns ett ständigt behov av utveckling och strävan efter en god balans mellan kontinuitet och förnyelse. Inom fotbollsutveckling har Svensk fotboll som mål att öka antalet utövare samt att fler ska spela längre, men även att få fler välutbildade spelare och tränare.

Svensk fotboll ska gemensamt sträva efter att engagera ”Så många som möjligt –så länge som möjligt –så bra som möjligt”. Eftersom spelarna bedriver sin största kvantitativa tid i sin föreningsmiljö, måste Fotbollsutvecklingstärkas i hemmiljön.

Syftet med Fotbollsutvecklare i föreningär att hjälpa föreningar att behålla och rekrytera ledare samt utveckla den idrottsliga verksamheten i föreningar med barn-och ungdomsidrott. Satsningen möjliggör stöd för föreningen att utveckla sina ledare genom att utse en mentor som har rollen att coacha och utveckla de andra ledarna i föreningen. Det ska bli enklare, tryggare och attraktivare att bli och vara ledare i Ångermanland!

Målgrupp är föreningar med barn-och ungdomsverksamhet och som söker lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Genomförande

  • Vara kontaktperson till ÅFF:sFöreningsstödjare, ÅFF:sFotbollsutvecklare och RF-SISU Konsulent.ÅFF och RF-SISU ger en obligatorisk introduktionsutbildning i rollen samt nätverk för utbyte och utveckling.
  • Vara ett stöd och mentor till den egna föreningens tränare/ledare.
  • Genomföra minst 2 tränar/ledarträffar för barn-och ungdomsledarna i    föreningen
  • Minst en från styrelse ska delta på tränar-och ledarträffarna
  • Medverka på minst 1 träning för varje lag
  • Ge feedback, positiva tips och idéer till respektive lag/tränare/ledare,    gemensamt diskutera vilka utvecklingsområden föreningen står inför
  • Samordna föreningens interna behov av utbildning tillsammans med - ÅFFs Föreningsstödjare och RF-SISUs idrottskonsulent i kommunen
  • Delta i nätverk för Fotbollsutvecklare i förening som arrangeras av ÅFF/RF-SISU
  • Planera, samordna och redovisa utbildningsverksamhet i form av lärgruppi föreningen tillsammans med RF-SISUs idrottskonsulent

Ansökan och återrapport:
Ansökan görs till Ångermanlands FF, aff@vnidrott.se märkt Föreningsutvecklare i förening, senast 30 april.
Stödet ges utifrån tre olika nivåer(Stor, Mellan och Liten förening) utifrån verksamhet, behov och ambition.

Ansökan kan även göras av flera föreningar tillsammans. Därefter sker en överenskommelse mellan föreningen, ÅFF och RF-SISU konsulent kring summan medel att söka.

Projektmedlen söks sedan i IdrottOnline, efter genomförd satsning ska föreningen skicka in en återrapport. Återrapporten skapas när projektet beviljas. Sista återrapporteringsdag bestäms i samråd med föreningens Föreningsstödjare.

Vi kommer löpande att bjuda in föreningar som skickar in ansökan till ett möte för att skriva överenskommelsen.

Vid frågor:
Roger Westin tel: 070-29 17 300 E-post: roger.westin@vnidrott.se