Bollsta IK först med Fotbollsutvecklare i förening

Vi har idag gjort klart med vår första förening i satsningen på Fotbollsutvecklare i förening som vi gör tillsammans med RF-SISU Västernorrland.

Svensk fotboll ska genom sin verksamhetsidé verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition och möjliggöra såväl för tävling så som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt.


Det finns ett ständigt behov av utveckling och strävan efter en god balans mellan kontinuitet och förnyelse. Inom fotbollsutveckling har Svensk fotboll som mål att öka antalet utövare samt att fler ska spela längre, men även att få fler välutbildade spelare och tränare.


Svensk fotboll ska gemensamt sträva efter att engagera ”Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt”. Eftersom spelarna bedriver sin största kvantitativa tid i sin föreningsmiljö, måste Fotbollsutveckling stärkas i hemmiljön.


Syftet med Fotbollsutvecklare i föreningär att hjälpa föreningar att behålla och rekrytera ledare samt utveckla den idrottsliga verksamheten i föreningar med barn-och ungdomsidrott. Satsningen möjliggör stöd för föreningen att utveckla sina ledare genom att utse en mentor som har rollen att coacha och utveckla de andra ledarna i föreningen.

Det ska bli enklare, tryggare och attraktivare att bli och vara ledare i fotbolls Ångermanland!


Målgrupp är föreningar med barn-och ungdomsverksamhet och som söker lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Med på bilden från väster Jonas Pettersson (blivande Fotbollsutvecklare i förening), Anna Zackrisson (ordf Bollsta IK) och Patric Svanholm(ÅFFs Föreningsstödjare för Bollsta IK)