Motiverande samtal - Grundkurs, Personcentrerat förhållningssätt

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper och ökade färdigheter i Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing).

Kunna tillämpa MI som förhållningssätt vid samtal och bemötanden inom fotbollen utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv.

I kursen kommer du få ta del av metoder, övningar och praktiska konkreta verktyg. Du får även återkoppling på ett eget genomfört utvecklingssamtal samtal av dina kurskamrater.

Program - kursen uppdelad på tre tillfällen

Tillfälle 1, tisdag 23 mars, 18:30-20:30

 • Tillbaka blick på introkvällen
 • Vi genomför en "live" MI samtal
 • Gruppdiskussioner kring upplevelsen av live samtalet
 • BÖRS - Bekräfta, Öppna frågor, Reflektion och Sammanfattning
 • MI - tekniken, Be om lov
 • Övning Be om lov
 • Till nästa gång testa att använda BÖRS med en spelare eller någon annan

Tillfälle 2, måndag 29 mars, 18:30-20:30

 • Samtal och feedback på ditt samtal där du använde BÖRS
 • MI - verktyg Meny Agenda
 • Övning Meny Agenda
 • MI - teknik/verktyg Ambivalens
 • Övning Ambivalenskorset eller vägen
 • Hemläxa - genomför ett Utvecklingssamtal med en spelare som du tar med 5 minuters utskrift ifrån till nästa tillfälle

Tillfälle 3, onsdag 14 april 18:00-21:00 eller lördag 17 april 09:00-12:00

Datum bestäms av kursdeltagarna vid tillfälle 2

 • MI kodning och feedback på ditt utvecklingssamtal
 • Övning skala 1-10, Hur redo är du att använda MI nu ?
 • Avslutning

Kursinstruktör: Johannes Dock och Roger Westin

Anmälan här

Länk till Microsoft Teams kommer kursdagen :)