Nya regler för idrotten i Västernorrland från 1 juni

Från den 1 juni blir det lättnader för idrotten i Västernorrland, meddelar smittskyddsläkare Hans Boman. Det gäller bland annat tävling, match och läger för barn och ungdomar, matcher för vuxna, publiktak på upp till 500 personer utomhus

För ett par veckor sedan meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att lättnader i de nationella restriktionerna samt i pandemilagen ska träda i kraft den 1 juni. Detta rör bland annat olika maxantal för publik beroende på om det är utomhus eller inomhus samt lättnader i restriktioner för tävling, match och sommarläger.

I Västernorrland gäller skärpta regionala råd fram till den 31 maj och sedan tidigare också ett beslut om att ej tillåta enstaka matcher för barn och unga fram till den 4 juni.

Då smittläget förbättrats väsentligt i Västernorrland de senaste veckorna har Hans Boman, efter samråd med RF-SISU Västernorrland, beslutat att länet följer de delar av de nationella råden som är kopplade till idrotten redan från den 1 juni.

– Att anpassa smittskyddsåtgärder utifrån smittläge och belastning på hälso- och sjukvården bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärder och nyttan som lättnaderna ger samt de negativa effekter åtgärderna har. Smittspridningen i länet är visserligen fortfarande hög men har dock minskat med över 70 procent sedan mitten av april och sticker inte längre ut nationellt, samtidigt som belastningen på sjukvården nu börjat gå ner. Det är då ur ett samlat folkhälsoperspektiv rimligt att medge lättnader för bland annat idrottsaktiviteter, inte minst med tanke på barns och ungas välbefinnande, säger Hans Boman.

Elisabeth Byström är distriktsidrottschef på RF-SISU Västernorrland, som företräder idrottsrörelsen i dialogen med smittskyddet i regionen. Hon är glad över det förtroende som idrotten får i och med lättnaderna och påtalar vikten att idrottsföreningarna fortsätter att ta stort ansvar även framåt.

– Idrottsrörelsen har tagit ett stort ansvar för att hålla nere smittspridningen så nu känns det otroligt bra att smittläget förbättrats även Västernorrland så vi följa dom nationella restriktionerna från 1 juni. Vi vet att många har väntat länge på att få tävla, ha läger och åka på cuper. Och även om idrottsföreningarna även fortsättningsvis kommer att förhålla sig till begränsningar och restriktioner så är vi på rätt väg och det känns roligt och viktigt på många sätt, säger Elisabeth Byström.

Detta gäller från den 1 juni

  • Tävling och match samt mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar.
  • Sommarläger och kollo tillåts för barn och ungdomar.
  • Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus.
  • 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus.
  • 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus.

Samtidigt gäller fortfarande att alla ska ta hänsyn till allmänna råd och rekommendationer om att till exempel hålla avstånd.

Ett digitalt informationsmöte för idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund i Västernorrland kommer att hållas torsdag kl 17.30-19.00 där representanter från smittskyddet, länsstyrelsen, polisen och RF-SISU Västernorrland deltar. Informationsmötet avslutas med frågestund.

Anmälan till mötet sker via länken nedan
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1504351