Rörelsesatsning för barn och ungdomar

Aktivitetsprogrammet är fullmatat med övningar, lektioner och teman som kan hjälpa er att på ett lustfullt och effektivt sätt nå era läromål.

Friska och glada barn mår bättre och presterar bättre. Studier visar att fysisk aktivitet är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten.

Ändå vet vi att många barn och unga rör på sig alldeles för lite och är stillasittande en alldeles för stordel av dagen. Vi ser fotboll som ett utmärkt alternativ för att ökaden fysiska aktiviteten hos barn i skolan, samtidigt som de lär sig om vikten av inkludering, laganda och mångfald. Fair Play och allas lika värde är grundbultar inom fotbollens värld.

Allt material i form av foldrar, lekar, värderingsövningar, fotbollsövningar, lektioner, Brain Breaks är grattis :)

Mer information kontakta Roger Westin, 070-291 73 00 eller roger.westin@vnidrott.se

Skolbollen - kort intro video

Registrerar din skola nu Skolbollen - hemsida