Anmälan om ur dragning från seriespel

Ur dragning från seriespel

Vi som lag har tagit del av tävlingsbestämmelserna.