Ansökan om kombinerat lag

Kombinerat lag

KOMBINERADE LAG - BILDANDE, ÄNDRING, UPPHÖRANDE

Föreningar kan, efter framställning, få tillstånd att delta i tävlingsspel med kombinerande lag i alla distriktsserier men utan möjlighet att avancera eller delta i kval till förbundsserie. Fullständigt reglemente för kombinerat lag finns i våra tävlingsbestämmelser. Nedan följer några viktiga punkter.

Vid bildande av kombinerat lag gäller:

  • Kombinerat lag får bestå av spelare från två eller flera föreningar licensierade för respektive förening. Detta gäller även representationslag.
  • Sådan framställning ska innehålla uppgifter om föreningarnas antal lag i seriespel (seniorer, juniorlag) och i vilken serie det kombinerade laget ska delta. 
  • Framställningen ska göras i samband med serieanmälan.
  • Kombinerat lag placeras i den division där kombinationens högst placerade lag spelar.
  • Kombinerade lag får delta i all ungdomsfotboll.
  • Sådan godkänd framställning gäller endast under ett (1) år. Därefter måste ny framställan insändas till ÅFF.
Ansökan gäller