Ansökan om matchändring

Matchändringsformulär

För att göra en matchändringsansökan är varje sökande person skyldig att känna till reglementet för matchändring, finns att läsa i våra tävlingsbestämmelser vad som gäller angående när man får flytta en match till, hur långt i förväg man måste ansöka, avgifter m.m. I övrigt gäller att motståndaren också godkänt ansökan. Eftersom ÅFF är ansvarig att tillsätta domare och är tävlingsadministratör äger ÅFF rätten att ej bevilja en matchändring som ej uppfyller reglementet i TB eller som ej möjliggör för ÅFF att tillsätta behörig domare p.g.a. domarbrist.

Ange vilket lag som vill flytta matchen