Min Fotboll

Svensk fotbolls officiella app

Dokument tävling

Vanliga frågor kring tävling

I samtliga distriktsserier senior samt all 11 mot 11 ungdomsfotboll där ÅFF tillsätter domare finns tilldelade reservdagar som är tillåtet att flytta matcher till. Ansökan om matchändring görs på formulär som finns under tävling på denna sida. Ansökan görs efter att man kollat med motståndare att det är ok för dem att spela på nytt speldatum. Övrig information om hur långt i förväg man måste ansöka om matchändring och vilka avgifter som tas ut finns beskrivet i våra tävlingsbetsämmelser ÅFF ruta 15. Matchändring som avviker från våra tävlingsbestämmelser och ej sker till reservdag kommer att avslås om inte särskilda skäl föreligger.

Antalet domare räcker inte till för att spela för många matcher på samma dag eller flera dagar i rad. För att kunna säkerställa att samtliga matcher döms av behöriga domare har ÅFF tagit fram speldagar för samtliga serier som domartillsätts av distriktet. Till detta har vi tagit fram reservdagar för samtliga serier där vi ser att kategorin av matcher gör att de kräver olika behörighet av domare vilket möjliggör tillsättning på samtliga matcher.

I ungdomsfotbollen från div. 7 till och med div. 3 där föreningen själva ordnar domare så lottas serien med en speldag som anges som sista speldag. Detta innebär att man behöver inte spela på den dagen matchen är uppsatt utan med överenskommelse med motståndaren kan man spela matchen tidigare under samma vecka utifrån era förutsättningar. Måste man spela den veckan matchen är uppsatt på? Nej det behöver man inte, man kan både spela tidigare eller senare. Det enda som begränsar är att alla matcher måste vara spelad före lottad series sista match. Om serien är lottad över hela säsongen med både vårsäsong och höstsäsong så gäller att alla vårens matcher måste vara spelade före höstomgångens första match.

Lån av spelare mellan olika föreningar regleras av våra representationsbestämmelser och där ser ni vilka möjligheter som finns.

Spelare som flyttas mellan olika lag i föreningen (senior) regleras av våra tävlingsbestämmelser ÅFF ruta 13. Våra ungdomsserier regleras utifrån våra tillägg till tävlingsbestämmelser för barn och ungdomsfotboll punkt 10 och punkt 29.

Resultatrapportering

Direkt efter matchen skall ni sms:a in resultatet. En oskriven regel är att hemmalagets ledare ansvarar för detta. Detta görs till nummer 0730 126 126. På meddelandet skriver ni matchnummret mellanslag antal hemma mål mellanslag antal bortamål. Ex: 220101045 4 1 alternativt kan man ha bindesstreck mellan hemmamål och bortamål, Ex: 220101045 4-1

OBSERVERA att ingen annan text får skrivas i meddelandet, då kommer det ej att fungera.

Telefon 0660-105 40
E-post aff@vnidrott.se
Besök Ångermanlandsgatan 12